Đặc Trưng Văn Hóa Nam Bộ

Cách thức hoạt động sản xuất Do điều kiện địa lý đặc thù, nên cách thức hoạt động sản xuất của cư dân trên vùng...

Tính cách người miền Tây

Như mọi người đều biết, vùng đất này trước khi có sự khai phá của những người dân đến từ miền Trung và một...

Sa mưa, thương về miền Tây

Không hiểu sao tôi thương lắm hai từ “sa mưa” của người dân miền Tây.   Và hôm vừa rồi lại gặp cơn mưa dai ở...

Đặc Trưng Văn Hóa Nam Bộ

Cách thức hoạt động sản xuất Do điều kiện địa lý đặc thù, nên cách thức hoạt động sản xuất của cư dân trên vùng...
video

Hát Ru Nam Bộ

Hát ru Nam bộ là một loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian,truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hát ru...
video

9 Loại Chất Cực Kì Độc Hại Nhưng HàngTriệu Người Trên Thế Giới Vẫn...

Hôm nay, chúng sẽ trình bày cho bạn một số chất độc nhất được tìm thấy trên thế giới. Có một số chất cực kì...

VIDEO