Dân dã miền Tây – thưởng thức cá lóc nướng trui.

71

Đến miền Tây chắc chắn không thể bỏ qua các món nướng như nướng trui, nướng đất sét, nướng mọi…
Cá lóc nướng trui, Rắn nướng mọi, Gà nướng đất sét, Ốc đồng nướng, Chuột nướng, ếch nướng đất sét hay chim sẻ nướng sả ớt…. Đó là những kiểu nướng hết sức dân dã, là cách nướng khẩn hoang có lịch sử chế biến gắn liền với quá trình khai hoang mở cõi. Trong đó đặc sắc và nổi tiếng hơn cả phải kể đến đa dạng các kiểu nướng cá lóc miền Tây.

Đến miền Tây chắc chắn không thể bỏ qua các món nướng như nướng trui, nướng đất sét, nướng mọi…:Cá lóc nướng trui,Rắn nướng mọi,Gà nướng đất sét,Ốc đồng nướng,Chuột nướng, ếch nướng đất sét hay chim sẻ nướng sả ớt…. Đó là những kiểu nướng hết sức dân dã, là cách nướng khẩn hoang có lịch sử chế biến gắn liền với quá trình khai hoang mở cõi. Trong đó đặc sắc và nổi tiếng hơn cả phải kể đến đa dạng các kiểu nướng cá lóc miền Tây.

Người đăng: Văn Hóa Miền Tây vào 24 Tháng 5 2015

bình luận